Markarbete är grunden för en välfungerande fastighet

Syftet med denna blogg är att få en större förståelse för vad markarbete innefattar. Vi vill också förmedla värdet fastigheter får av ett väl utfört markarbete.

Är dränering nödvändigt?

En korrekt utförd dränering är en av de viktigaste delarna för husets välmående. Men vad är en dränering och vad fyller den egentligen för funktion? Huvudanledningen till varför en dränering är så viktig är att huset utsätts för mycket fukt. Fukten kommer dels från himlen men även från marken och med hjälp av dränering kan vi leda bort vattnet till t.ex en stenkista på tomten.

Dräneringen börjar med att en grävmaskin gräver runt huset. I botten av den uppgrävda rännan läggs en duk som separerar ett lager grus och marken. Dräneringsrör placeras sedan ut för att leda bort vatten från husgrunden, där det skulle kunna bilda mögel och fuktskador.

Även fast processen är ganska omständig med tanke på grävmaskinen så är det många som mäktar med att göra jobbet själv. Har du brist på tid eller inte är så händig av dig rekommenderar vi att anlita en professionell aktör.

Välja VVS-konsult för att kontrollera arbetet

Ibland behöver man göra markarbeten för avlopp. Exempel på detta är infiltrationsanläggningar, infiltrationsbäddar och trekammarbrunnar. Ett annat vanligt exempel på när man behöver göra markarbeten är vid indragning av kommunalt vatten och avlopp. Då resultatet av dessa är väldigt viktigt för fastighetens välmående rekommenderar vi att en VVS-besiktning görs av dessa arbeten. VVS-konsulter arbetar med just det som VVS innebär, värme, vatten och sanitet. Därmed krävs en bred kompetens och lång erfarenhet för att bemästra samtliga områden. Ingen dag är egentligen den andre lik för en person som arbetar som VVS-konsult. Det skiljer sig alltid från dag till dag och därför ställs det höga krav för att klara av arbetet under en längre tid. Välj därför inte första bästa VVS-konsult utan ta någon av VVS-konsulterna som kommer upp högt i sökresultaten när du söker efter t.ex “VVS-besiktning Stockholm ifall du bor i Stockholm.

Vad innebär schaktning och vad kostar det?

När en grund ska läggas, i vårt fall en husgrund, måste nästan alltid schaktning utföras. En schaktning bör planeras i god tid då djupet och geotekniska förhållanden måste kartläggas. Byggnader i stadsmiljö kräver t.ex djupare schakter än vanliga villor på landet.

När det kommer till prisbilden av en schaktning så varierar den kraftigt. En uppskattning är att om du hyr en grävare så kommer det kosta ca 700 kr/timme. Schaktning kan ta mellan 1- 4 veckor, helt beroende på yta och om det är halvtid eller heltid arbetet utförs. En blind kostnad för många brukar vara kostnaden för att frakta bort schaktmassor. Om du inte är villig att betala någon/några tusenlappar kan det vara smart att planera vad du ska göra med schaktmassorna i förväg.